Činnosti spoločnosti

 • Realizácia občianskych a priemyselných stavieb na kľúč
 • Kompletná inžinierska činnosť
 • Výkon činností stavebného dozoru
 • Stavebné cenárstvo
 • Odborná a technická pomoc v stavebníctve
 • Špeciálne stavebné práce
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Realizácia elektrických rozvodov slaboprúd, silnoprúd
 • Vývoj a výroba zabezpečovacích a poplachových systémov
 • Vývoj a výroba zariadení pre sledovanie pohybu a konania osôb v chránenom objekte a okolí
 • Montáž a servis protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov